Hlavní stránka

Nepropásněte jednu z mála možností, kdy stát Vám finanční prostředky dává.

Program Nová zelená úsporám

V současné době probíhá 1. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám 2013. Cílem programu Nová zelená úsporám 2013 je snížení emisí skleníkových plynů. Pomocí realizace opatření vedoucích k úspoře energetické náročnosti rodinných domů, podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (nízkoenergetický dům) a podpory efektivního využití zdrojů energie lze tohoto cíle efektivně dosáhnout. Proto jsou předmětem podpory programu Nová zelená úsporám 2013 opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energií v rodinných domech – zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí, výměna výplní stavebních otvorů, výměna starých kotlů. U nové výstavby pak výstavba nízkoenergetických domů. Podpora je proto rozdělena do oblastí, kde je jasně specifikováno, kým a na co lze podporu využít a při splnění jakých podmínek. Přestože zelená úsporám patří do koncepce dlouhodobého řešení problematiky ekologie, lze ji využít i v oblasti na první pohled nesouvisející, a to jsou povodně. I lidé, kteří musí své poničené domy po povodních opravovat, mohou za splnění podmínek podpory (chcete-li dotace) program využít, podat žádost a dosáhnout úsporuenergetické náročnosti svého domu.

Žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám

Firma Agamos s.r.o. se specializuje na vyhledávání, sepsání žádostí a administraci dotačních titulů. Máme tedy množství zkušeností s dotacemi i dostatečnou odbornost, kterou můžeme nabídnout těm, kteří by rádi využili možnosti programu Nová zelená úsporám, ale z nějakého důvodu se nechtějí, nebo nemohou zatěžovat administrativou a další problematikou s tím spojenou. Úzká provázanost s naší sesterskou společností Petrovická energetická agentura zajišťuje vysokou úroveň a zajištění technické stránky věci.

Zajistíme

  • Nezávaznou konzultaci včetně obhlídky nemovitosti - ZCELA ZDARMA
  • Zpracování energetického posudku
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budov
  • Zpracování projektové dokumentace
  • Sepsání a podání žádosti
  • Konzultace s prováděcí firmou a stavebním dozorem
  • Finální kontrolu dokladů zasílaných jako podklad pro vyplácení dotace